Zoeken door alles

Poortersdreef

Ontsluitingsweg van de wijk Nieuwland, kreeg deze naam ter herinnering aan de vroegere poorters of burgers, degenen die burgerrecht in de stad bezaten.

Raadsbesluit nr. B95/0036 van 31 januari 1995

Wijk: Nieuwland

Loop: De Oude Munt - Laan van Duurzaamheid