Zoeken door alles

Plompstraat

Hermanus Joannes Marie Plomp, 1914-1942, verkoopchef. Hij pleegde op diverse manieren verzet tegen de vijand. Overleden in Linz.

Raadsbesluit nr. 489 van 28 september 1976.

Wijk: Rustenburg

Loop: Van Randwijcklaan - Rustenburgerweg