Zoeken door alles

Plataanstraat

Boom behorend tot de Plataanfamilie. Het geslacht telt zes à zeven soorten die voorkomen in Noord-Amerika en van Zuidoost-Europa tot in Midden-Azië. De straat heette aanvankelijk Plataanweg (rb. van de gemeente Hoogland van 7 oktober 1959). Na de samenvoeging van Hoogland en Amersfoort is om verwarring te voorkomen de naam gewijzigd.

Raadsbesluit nr. 635 van 27 november 1979

Wijk: Soesterkwartier

Loop: Soesterweg - Amsterdamseweg