Zoeken door alles

Plantsoen-Noord

Tussen 1828 en 1844 werden geleidelijk de poorten en muren rond de stad, die geen direct nut meer hadden, gesloopt. In opdracht van het gemeentebestuur werden ter plaatse vervolgens plantsoenen aangelegd, naar ontwerp van de tuinarchitecten Hendrik van Lunteren en Jan David Zocher jr.

Raadsbesluit nr. 852 van 21 december 1920

Wijk: Binnenstad

Loop: Grote Spui - Kamp