Zoeken door alles

Pitrus

Plant uit de Russenfamilie. Er zijn meer dan 200 soorten, daarvan komen ca.20 ook in Nederland voor. Bloeit juni-augustus met losse pluimen.

B&W-mandaat nr. B97051037 van 8 juli 1997

Wijk: Nieuwland

Loop: Biesvaren - Biesvaren z-n waarts