Zoeken door alles

Pieter Jelles Troelstralaan

Pieter Jelles Troelstra, 1860-1930, Nederlands politicus en Fries dichter; 1894 een van de oprichters van de Sociaal-democratische Arbeiderspartij (SDAP). Zijn oratorisch talent bezorgde hem veel prestige. Sinds 1897 lid van de Tweede Kamer. Verkondigde november 1918 de revolutie in Nederland, die echter uitbleef.

Raadsbesluit nr. 306 van 2 juni 1931

Wijk: De Berg-Noord

Loop: Groen van Prinstererlaan - Daam Fockemalaan