Zoeken door alles

Piersonlaan

Nicolaas Gerard Pierson, 1839-1909, Nederlands econoom en staatsman; president van De Nederlandsche Bank 1885-1891; minister van Financiën 1891-1894 en 1897-1901, legde met de invoering van de vermogensbelasting en de belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten de grondslagen voor het moderne Nederlandse belastingstelsel.

Raadsbesluit nr. 655 van 30 september 1921

Wijk: De Berg-Noord

Loop: Borgesiuslaan - Pieter Jelles Troelstralaan