Zoeken door alles

Peter van Anrooystraat

Peter van Anrooy, 1879-1954, Nederlands dirigent en componist; sinds 1917 dirigent van het Haagse Residentie Orkest, had daarvoor grote verdiensten. In zijn laatste jaren verwierf hij zich bekendheid als radiospreker over muziek.

Raadsbesluit nr. 192 van 30 augustus 1983

Wijk: Randenbroek

Loop: Willem van Otterloostraat - Hoefsmiderf