Zoeken door alles

Patriciërslaan

Klasse van bevoorrechte burgers in het oude Rome, de dragers van de erfelijke adel, die oorspronkelijk alleen het recht hadden de ambten te bekleden, zitting te hebben in de senaat en priester te worden. In ons land worden de leden van de stedelijke regentenfamilies als patriciërs aangeduid.

Raadsbesluit nr. B95/0036 van 31 januari 1995

Wijk: Nieuwland

Loop: Poortersdreef - Het Rode Hert