Zoeken door alles

Pastoor Pieckweg

Henricus Joannes Pieck, 1828-1901, pastoor van de r.k. Martinusparochie sinds 1870, bouwde de nieuwe kerk en stichtte meisjesschool De Brinken en het bejaardenhuis Leo’s Oord.
Tot 1980 was deze straat een deel van de Mgr.van de Weteringstraat.

Raadsbesluit nr. 95 van 23 april 1980

Wijk: Hoogland

Loop: Zevenhuizerstraat - Bunschoterstraat