Zoeken door alles

Paladijnenweg

Functionarissen aan het hof, het paleis (Latijn: palatium). In het bijzonder de legendarische twaalf belangrijkste vazallen van Karel de Grote, onder wie Roland, Olivier en Turpijn.

Raadsbesluit nr. 292 van 26 oktober 1971

Wijk: Schothorst

Loop: Balladelaan - Sagenlaan