Zoeken door alles

Paardenwed

Plaats waar men paarden het water in leidt om te drinken of te wassen. De naam verwijst naar de in 1978 afgebroken cavaleriekazerne Willem III.

Raadsbesluit nr. 192 van 30 augustus 1983

Wijk: Randenbroek

Loop: Catharina van Rennespad - Johan Wagenaarstraat