Zoeken door alles

Oudeweg

Deze weg bestond vermoedelijk al in de twaalfde eeuw en diende als ontsluitingsweg voor de boerderijen in Over-Zeldert.

Raadsbesluit van de gemeente Hoogland van 6 september 1949

Wijk: Hoogland

Loop: Coelhorsterweg - Mgr. van de Weteringstraat