Zoeken door alles

De Oude Munt

Naam van een pand aan de Valkestraat, nummer 26, waar in de zestiende eeuw wellicht munten zijn geslagen. Later was het gebouw in gebruik als textielweverij.

Raadsbesluit nr. B95/0036 van 31 januari 1995

Wijk: Nieuwland

Loop: Poortersdreef - Het Groene Schaap