Zoeken door alles

Oude Lodijk

In 1949 maakte de Oude Lodijk nog deel uit van de Lodijk, die toen tot de gemeente Hoogland behoorde, maar in 1974 overging naar Bunschoten (vastgesteld bij rb. van de gemeente Hoogland van 6 september 1949). De toevoeging Oude is men gaan gebruiken om het gedeelte van de Lodijk ten zuiden van de rijksweg te onderscheiden van de Lodijk ten noorden van die weg. De naam Oude Lodijk is door de gemeente Hoogland formeel nooit vastgesteld. Dit is pas impliciet gebeurd bij rb. van de gemeente Amersfoort (vaststelling straatnaamlijst). De naam Lodijk gaat terug op de dijk die de ontginners van het gebied De Haar omstreeks 1200 opwierpen tegen het water van de kreek Zeldrecht. Een andere naam voor kreek is lo of lode. Oorspronkelijk een geheel met de Lodijk onder Bunschoten.

Raadsbesluit nr. 99 van 28 april 1981

Wijk: Hoogland

Loop: (Grens Gemeente Baarn) - Hogeweg(/Amersfoortsestraat) o-waarts