Zoeken door alles

De Oude Grutmolen

Naam van een pand dat lag aan het Havik, nummer 15, op de hoek met de Vijver, al genoemd in 1711.

Raadsbesluit nr. B95/1925 van 26 september 1995

Wijk: Nieuwland

Loop: De Vrije Vriend - Het Halve Maantje