Zoeken door alles

Notarisappelgaarde

Deze appelnaam is te danken aan notaris J.H.Th. van den Ham, die in 1890 pitten van een zorgvuldig uitgezochte appel zaaide, waaruit een uitstekende nieuwe soort voortkwam. Een gaarde is een omsloten stuk land met beplanting.

Raadsbesluit nr. B95/0036 van 31 januari 1995

Wijk: Nieuwland

Loop: Schone van Boskoopgaarde - Zoete Campagnergaarde