Zoeken door alles

Noorderlicht

Lichtverschijnsel aan de hemel, het best en vaakst in de poolstreken waarneembaar; soms ook op onze breedten te zien.

B&W-mandaat nr. B 97010524 van 18 februari 1997

Wijk: Nieuwland

Loop: Regenboog - Vuurgloed