Zoeken door alles

Nippoer

In de oudheid een stad in Zuid- Mesopotamië, ca. 160 km ten zuiden van het huidige Bagdad in Irak.

Raadsbesluit nr. 299 van 21 december 1993

Wijk: Kattenbroek

Loop: Assoer - Milete