Zoeken door alles

Nineve

Ruïnestad in Irak, aan de Tigris, tegenover het huidige Mosoel; in de oudheid een van de grootste (ca. 700 ha) en belangrijkste steden van Mesopotanië.

Raadsbesluit nr. 299 van 21 december 1993

Wijk: Kattenbroek

Loop: Milete - Muurhuizen w-waarts