Zoeken door alles

Nijverheidsweg-Noord

Weg waarlangs zich in Amersfoort diverse activiteiten van industrie en nijverheid afspelen. Bij Rb. nr. 606 van 8 oktober 1918, kreeg deze weg de naam Nijverheidsstraat, bij RB 15 van 29 januari 1952 gewijzigd in Nijverheidsweg. Door de aanleg van nieuwe wegen in dit gebied, waaronder de Amsterdamseweg, werd het voor de duidelijkheid noodzakelijk deze weg te splitsen en te voorzien van de toevoeging Noord.

Raadsbesluit nr. 24 van 25 januari 1972

Wijk: Isselt

Loop: Amsterdamseweg - Radonweg