Zoeken door alles

Nieuwlandseweg

Eeuwenoude weg door het gebied Nieuwland, dat in de twaalfde of dertiende eeuw werd ontgonnen en toen ‘nieuw land’ vormde. Liep oorspronkelijk door tot de Zeldertseweg.

Raadsbesluit van de gemeente Hoogland van 6 september 1949

Wijk: Nieuwland

Loop: Bunschoterstraat - Oude Zevenhuizerstraat