Zoeken door alles

Nieuwlandseweg

Eeuwenoude weg door het gebied Nieuwland, dat in de twaalfde of dertiende eeuw werd ontgonnen en toen ‘nieuw land’ vormde. Liep oorspronkelijk door tot de Zeldertseweg.

Raadsbesluit van de gemeente Hoogland van 6 september 1949 / B&W besluit nr. B94/0746 van 28 april 1981

Wijk: CalveenNieuwland

Loop: Bunschoterstraat - Oude Zevenhuizerstraat