Zoeken door alles

Nieuw Weedepad

De naam Weede gaat terug op de maalschap (markegenootschap) van Wede en Emiclaer die voor het eerst in 1282 wordt genoemd. De bewoning is hier echter veel ouder, er zijn in Wede sporen gevonden die dateren uit de tiende eeuw. Bovendien verwijst Weede naar het middeleeuwse gerecht (te vergelijken met de tegenwoordige gemeente) van die naam. In beperktere zin duidt de naam Wede een van de malenhoeven aan; daarvan werden in de loop van de tijd verschillende hoeven afgescheiden. De naam Nieuw Weede verwijst naar een van deze boerderijen.

Raadsbesluit nr. 119 van 25 mei 1993

Wijk: Hoogland

Loop: Schothorsterlaan - Hamseweg