Zoeken door alles

Newtonpad

Sir Isaac Newton, 1642-1727, Engels wis- en natuurkundige; een der grootste denkers van zijn tijd. Legde met zijn ontdekkingen (o.a. de wet van actie en reactie) de grondslag voor de klassieke mechanica.

Raadsbesluit nr. 119 van 25 mei 1993.

Wijk: Zielhorst

Loop: Curiestraat - Henry Dunantstraat