Zoeken door alles

Neerzeldertseweg

De ontginning Zeldert dateert uit de twaalfde eeuw; de naam gaat terug op de kreek Zeldrecht die ten noorden en oosten van het gebied stroomde. Het noordelijke, lager gelegen deel van Zeldert ging Neerzeldert heten, daaraan ontleent de weg zijn naam.

Raadsbesluit van de gemeente Hoogland van 6 september 1949

Wijk: Hoogland

Loop: Bunschoterstraat - (Grens Gemeente Baarn)