Zoeken door alles

Van Neckstraat

Jacob Cornelisz. van Neck, 1564-1638, Amsterdams admiraal en bestuurder; vertrok 1598 als bevelhebber met acht schepen naar Indië en kwam met een rijke lading terug. Dit resultaat was een grote stimulans voor nieuwe expedities en woog zwaar mee om te komen tot de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Maakte vervolgens opnieuw tochten naar Indië. Was 1622-1626 burgemeester van Amsterdam.

Raadsbesluit nr. 152 van 31 mei 1955.

Wijk: Kruiskamp

Loop: Van Spilbergenstraat - Van Linschotenstraat