Zoeken door alles

Nansenstraat

Fridtjof Nansen, 1861-1930, Noors ontdekkingsreiziger en staatsman. In 1888 doorkruiste hij als eerste Groenland. Van 1893 tot 1896 maakte hij met de Fram, een op zijn aanwijzingen gebouwd schip, een tocht naar de Noordpool. In 1920 werd hij Volkenbondcommissaris, belast met het toezicht op de repatriëring van krijgsgevangenen. Ontving in 1922 de Nobelprijs voor de vrede.

Raadsbesluit nr. 152 van 31 mei 1955

Wijk: Kruiskamp

Loop: Magelhaenstraat - Ringweg-Kruiskamp