Zoeken door alles

Muurhuizen

Toen de ruimte binnen de oorspronkelijke stadswallen te klein werd, besloot het Amersfoortse stadsbestuur rond 1380 tot de bouw van een nieuwe stadsmuur die een veel ruimer gebied moest omsluiten. Omstreeks 1450 was de nieuwe ommuring gereed en kon de oude muur worden afgebroken. Ter plaatse werden met hergebruik van het vrijgekomen bouwmateriaal huizen gebouwd, die hun naam aan de verdwenen muur ontleenden.

Raadsbesluit nr. 51 van 27 januari 1914

Wijk: Binnenstad

Loop: Scherbierstraat - Nieuweweg