Zoeken door alles

Molenaarlaan

Degene die de molen bedient. De laan sluit aan op de Molenweg (zie aldaar).

Raadsbesluit nr. 74 van 29 maart 1988

Wijk: Hoogland

Loop: Marskramerstraat - Molenweg