Zoeken door alles

Modemweg

Samentrekking van modulatie en demodulatie. Apparatuur waarmee een computer signalen via het telefoonnet kan versturen en ontvangen.

Raadsbesluit nr. 87 van 28 april 1992

Wijk: Vathorst/Valleipoort

Loop: Hardwareweg - Paladijnenweg o-waarts