Zoeken door alles

Meester Pielagelaan

Martinus Jacobus Maria Pielage (1921-2003), hoofd van de R.K. Lagere School (later Basisschool) St. Joseph te Hooglanderveen vanaf 1953 tot zijn pensionering. Bekleedde aldaar verschillende maatschappelijke functies, o.m. als lid van de dorpsraad.

B&W-besluit nr. 2145718 van 1 augustus 2006

Wijk: Hooglanderveen

Loop: Van Tuyllstraat - Buitenveldseweg