Zoeken door alles

Meester Pennewipstraat

Onderwijzer in het verhaal Woutertje Pieterse in de Camera Obscura van Hildebrand, pseudoniem van Nicolaas Beets, 1814-1903.

Raadsbesluit nr. 119 van 25 mei 1993

Wijk: Schothorst

Loop: Abraham Blankaartsingel - Klein Klaasjestraat