Zoeken door alles

Meerval

De bekendste vissoort uit de familie van de Meervalachtigen. Zij komt voor in tropisch Azië en in Midden- en Oost-Europa. Zij leeft vooral in het stroomgebied van de Donau; in de Rijn en is in Frankrijk zeldzaam. In Nederland komt deze vis voor in de Ringvaart van de Haarlemmermeer en in de Westeinder Plassen. In ons land behoort de meerval tot de beschermde diersoorten. De maximale lengte is 4 m (in Nederland: 2 m).

B&W-mandaat nr. 96031 van 16 november 1999

Wijk: Nieuwland

Loop: Snoek - Watersteeg