Zoeken door alles

Max Planckpad

Max Karl Ernst Ludwig Planck, 1858-1947, Duits theoretisch fysicus; promoveerde te München 1879, docent en buitengewoon hoogleraar in de theoretische natuurkunde te Kiel, later hoogleraar in Berlijn. Ontving in 1918 de Nobelprijs voor Natuurkunde.

Raadsbesluit nr. 119 van 25 mei 1993

Wijk: Zielhorst

Loop: Curiestraat - Henry Dunantstraat