Zoeken door alles

Mattenbies

De bies is een over de gehele wereld voorkomende plant uit de Cypergrassenfamilie. Er zijn 200 soorten. In Nederland vindt men in het wild een tiental soorten. Een aantal daarvan is zeldzaam; zeer algemeen is de matten- of stoelenbies.

B&W-mandaat nr. B97051037 van 8 juli 1997

Wijk: Nieuwland

Loop: Biesvaren - Biesvaren z-n