Zoeken door alles

Marterpad

Klein roofdier behorend tot de familie Marterachtigen, bruin van kleur. Leeft in grote delen van Europa en Azië; in Nederland komen boommarters vooral voor op de Veluwse en Utrechtse Heuvelrug. Steenmarters zijn doorgaans meer in de buurt van bebouwing te vinden. Beide marters zijn in Nederland zeldzaam.

Raadsbesluit nr. 77 van 30 januari 1951

Wijk: Leusderkwartier

Loop: Wolvenstraat - Vossenstraat