Zoeken door alles

Marskramerstraat

Rondtrekkend koopman, met een mars, dat is een korf of bak, meestal op de rug gedragen.

Raadsbesluit nr. 74 van 29 maart 1988

Wijk: Hoogland

Loop: Komhoeklaan - Molenaarlaan