Zoeken door alles

Maria Montessorilaan

Maria Montessori, 1870-1952. Italiaans pedagoge en arts; ontwikkelde een naar haar genoemde onderwijsmethode gebaseerd op zelfontplooiing van het kind, waarbij de leerlingen grotendeels zelf leerstof en leertempo bepalen en niet klassikaal, maar individueel of groepsgewijs worden onderwezen. De eerste Montessorischool in Nederland werd in 1920 opgericht.

Raadsbesluit nr. 171 van 30 juli 1957

Wijk: Bergkwartier/Bosgebied

Loop: Aletta Jacobslaan - Anna Maria van Schuurmanlaan