Zoeken door alles

Manegebaan

Rijschool voor ruiters; de naam verwijst naar cavaleriekazerne Willem III, die vroeger in deze omgeving stond.

Raadsbesluit nr. 326 van 27 oktober 1987

Wijk: Randenbroek

Loop: Heiligenbergerweg - Bombardonstraat no-waarts