Zoeken door alles

Van Maerlantlaan

Jacob van Maerlant, ca.1225-ca.1300, Nederlands dichter; schrijver van Historie van Troyen en Van den vijf vrouden, als zijn belangrijkste werk geldt de Spieghel Historiael.

Raadsbesluit nr. 73 van 23 februari 1915

Wijk: Bergkwartier/Bosgebied

Loop: Utrechtseweg - Vondellaan