Zoeken door alles

Maasstraat

Rivier in Noordwest-Europa, 925 km lang, waarvan 492 km in Frankrijk, 194 km in België en 239 km in Nederland.

Raadsbesluit nr. 151 van 28 februari 1928

Wijk: Soesterkwartier

Loop: Rijnstraat - Lekstraat