Zoeken door alles

Maarten Lutherstraat

Maarten Luther, 1483-1546, Duits kerkhervormer; de 95 stellingen die hij in 1517 opstelde, worden beschouwd als het begin van de Hervorming; het valt niet te bewijzen dat hij deze bevestigde aan de slotkerk te Wittenberg. De paus deed hem 1521 in de ban; hij verdedigde zich op de Rijksdag te Worms. Vertaalde de bijbel in het Hoogduits, hervormde de eredienst en schreef een grote en kleine catechismus.

Raadsbesluit nr. 194 van 30 juni 1987

Wijk: Zielhorst

Loop: Aristotelesstraat - Erasmusstraat