Zoeken door alles

Louis Kahnstraat

Louis Isadore Kahn, 1901-1974, Amerikaans architect. Omstreeks 1953 ontwikkelde hij een eigen zeer invloedrijke stijl die een verzoening van de formele verworvenheden van de avant-garde met de geometrie van de klassieke architectuur nastreefde.

Raadsbesluit nr. 353 van 29 november 1988

Wijk: Zielhorst

Loop: Bombardonstraat - Palladiostraat