Zoeken door alles

Louis Armstrongstraat

Louis Armstrong, bijgenaamd Satchmo, 1901-1971, Amerikaans jazztrompettist en -zanger; een van de pioniers van de jazz. Kenmerkend voor zijn stijl zijn: eenvoudige harmonie, fraaie toon en een speciaal talent voor melodische variaties. Als trompettist, maar ook als 'scat'-zanger heeft hij velen beïnvloed.

Raadsbesluit nr. 5 van 27 januari 1987

Wijk: Schothorst

Loop: Schothorsterlaan - Benny Goodmanstraat