Zoeken door alles

Lombokstraat

Indonesisch eiland. Oppervlakte 5435 km²; hoofdstad Mataram.

Raadsbesluit nr. 80 van 31 januari 1933

Wijk: Bergkwartier/Bosgebied

Loop: Billitonstraat - Madoerastraat