Zoeken door alles

Lohengrinplein

Opera uit 1848, première 1850, van Richard Wagner, 1813-1883, gaat terug op het gelijknamige Middelhoogduitse epos (1275-1290), waarin de sagen van de Zwanenridder en de Graal met elkaar worden verbonden. Lohengrin is de zoon van Parsival.

Raadsbesluit nr. 104 van 25 april 1967

Wijk: Schuilenburg

Loop: Tristanpad - Lohengrinstraat