Zoeken door alles

Lobelius-serre

Matthias l’Obel (verlatiniseerd Lobelius), 1538-1616, Nederlands botanicus en arts. Hij werkte mee aan een botanisch werk waarin hij een systeem van classificatie van planten presenteerde. Schreef o.a. een ‘Kruydtboeck’ (1581), waarin een aantal Zeeuwse groeiplaatsen van zeldzame kruiden worden genoemd. In 1581 benoemd tot lijfarts van prins Willem van Oranje; later stadsdokter van resp. Antwerpen en Middelburg, vanaf 1596 lijfarts van de Engelse koning Jacobus I.

Raadsbesluit nr. 206 van 29 oktober 1991

Wijk: Kattenbroek

Loop: Laan der Hoven - Assoer