Zoeken door alles

Lisztstraat

Franz (Ferenc) Liszt, 1811-1886, zoon van Duitse ouders, opgegroeid in Hongarije, pianist, componist, dirigent, auteur over muziek en muziekpedagoog. Leverde een belangrijke bijdrage aan de muziek en het muziekleven van de negentiende eeuw.

Raadsbesluit nr. 303 van 26 oktober 1954

Wijk: Randenbroek

Loop: Bachweg - Ringweg-Randenbroek