Zoeken door alles

Lisdodde

Populaire naam: rietsigaar; plant uit de Lisdoddenfamilie. Er zijn ca. vijftien soorten, in het algemeen langs sloten en plassen te vinden. Bloeitijd juni-juli Zie ook Bombiezen.

B&W-mandaat nr. B97051037 van 8 juli 1997

Wijk: Nieuwland

Loop: Mattenbies - Willem Barendsstraat w-waarts