Zoeken door alles

Van Linschotenstraat

Jan Huyghen van Linschoten, 1563-1611, Noordnederlands zeevaartkundige, reiziger, reisbeschrijver en thesaurier van Enkhuizen. Na een verblijf in Voor-Indië (Goa) keerde hij in 1592 terug en bevorderde de handel op Oost Indië. Hij stelde een Reijsgheschrift samen dat als encyclopedie voor de vaart op Indië werd gebruikt en o.m. door de Houtman op zijn reis werd meegevoerd.

Raadsbesluit nr. 152 van 31 mei 1955

Wijk: Kruiskamp

Loop: Liendertseweg - Willem Barendsstraat